Wtorek, 26 Wrzesień 2017
 

Z ostatnich dni
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA CHANUKOWE

 

Pierwszej nocy przed zapaleniem świateł chanukowych odmawia się wszystkie trzy błogosławieństwa. Przez kolejne noce pomija się trzecie z nich.

...................................................................

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który uświęcił nas Swoimi przykazaniami i nakazał nam zapalać światła chanukowe.

Baruch Ata Haszem, Eloheinu melech haolam, aszer kidszanu bemicwotaw, weciwanu lehadlik ner szel Chanuka.

...................................................................

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który uczynił cuda dla naszych ojców, w tamtych dniach, o tej porze.

Baruch Ata Haszem, Eloheinu melech haolam, szeasa nisim laawoteinu, bajamim hahem bazeman hazeh.

...................................................................

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który dał nam dożyć i utrzymywał nas, i doprowadził nas do tego czasu.

Baruch Ata Haszem, Eloheinu melech haolam, szechechejanu, wekijemanu, wehigijanu lazeman hazeh. 

 

Po błogosławieństwach zapalamy światła chanukowej menory (chanukiji). Uwaga: najpierw zapaliliśmy szamesz, po czym wygłosiliśmy błogosławieństwa.

Używając szamesza zapalamy zawsze jako pierwsze światło nowe w tym dniu.

Po zapaleniu świateł wypowiadany jest przez wszystkich zgromadzonych  tekst Hanerot Halelu (Te Światła), który objaśnia znaczenie tego rytuału.

...................................................................

"Światła te zapalamy za cuda i za znaki, za wybawienia i za boje, które stoczyłeś dla naszych ojców w tamtych dniach o tej porze, przez swoich świętych kapłanów.  Przez wszystkie osiem dni Chanuki światła te są święte. I nie wolno nam ich używać, lecz wyłącznie patrzeć na nie, aby dziękować i wychwalać Twoje wielkie Imię, za Twoje cuda i za Twoje wybawienie i za Twoje znaki".

Hanerot halalu anachnu madlikin, al hanisim, weal haniflaot, weal hateszuot, weal hamilchamot, szeasita laawotejnu bajamim hahem bazeman hazeh, al jedaj kohanecha hakedoszim. Wechol szmonat jemaj Chanuka, hanerot halalu kodesz hem, wejn lanu reszut lehisztamesz bahem, ela lir'otam bilwad, kedej lehodot ulehalel leszimcha hagadol al nisecha weal niflotecha weal jeszuatecha.


Kliknij: kolejność zapalania świec chanukowych


Gdy wszyscy domownicy już się zbiorą, a chanukija jest przygotowana, wypowiada się pierwsze błogosławieństwo.

 

Pierwsze błogosławieństwo:

Drugie błogosławieństwo:

Trzecie błogosławieństwo:

Teraz zapalamy lampki - szamesz musi być zawsze pierwszy - aby przypadkiem nie skorzystać ze światła lampek chanukowych. Zaczynamy zawsze od zapalenia lampki, która jest nowa w tym dniu.

Po zapaleniu lampek wypowiada sie tekst "Hanerot halelu", aby każdy ze zgromadzonych domownikow wiedział, w jakim celu zapaliliśmy lampki:

Zwyczajem jest, aby śpiewać hymn "Maoz Cur" (Poniżej podajemy transliterację oraz tłumaczenie każdej zwrotki), który mówi o kolejnych wygnaniach narodu żydowskiego i wychwala Boga, który ratował nas z każdego z nich. Jest to również modlitwa o odbudowanie Świątyni Jerozolimskiej i nastanie Ery Mesjańskiej:

Maoz cur jeszuati, lecha nae leszabeach,
Tikon bejt tefilati, Weszam toda nezabeach.
Leet tachin matbeach, micar hamenabeach.
Az egmor, beszir mizmor chanukat hamizbeach.

"Potężna Skało zbawienia mego! Radością jest Ciebie chwalić.
Odbuduj mój Dom Modlitwy (Świątynię), a przyniesiemy tam ofiarą dziękczynną.
Gdy nagotujesz miejsce rzezi dla bluźnierczego wroga,
wówczas zakończę śpiewem hymnu poświęcenie ołtarza".

Raot saw'a nafszi, bejagon kochi kala,
Chajaj mereru bekoszi, b'szibud malchut egla.
Uw'jado hagdola, hoci et hasegula.
Chejl Paro wechol zar'o, jardu keewen bimcula.

"Cierpieniami nasycona jest dusza moja. Smutkiem siły moje wycieńczone były.
Nasycili moje życie goryczą, ciężka praca w niewoli w państwie cielca.
Lecz Swoją potega wywiódł ulubieńcow swoich.
Wojska Faraona i wszyscy potomkowie jego zstąpiły jak kamień tonie".

Dewir kadszo hewijani, wegam szam lo szekateti.
Uwa noges wehiglani, ki zarim awadeti.
Wejejn raal masachti, kimat szeawarti.
Kec bawel, zerubawel, lekec sziwlm noszati.

"Do Przybytku świętości Swej przywiódł mnie, ale i tam nie znalazlem wytchnienia.
I przybył ciemiężca (Nebukadnezar, król babiloński) i wygnał mnie, ponieważ bóstwom obcym służyłem i wino upajające pilem.
Zaledwie wyszedłem i przyszedł koniec Babilonu.
Zerubabel nastał, w końcu po siedemdziesięciu latach wybawiony zostałem".

Kerot komat berosz bikesz Agagi Ben Hamdata,
Wenihjeta lo lefach ulmokesz, wegaawato niszbata,
Rosz Jemini niseta, weojew sz'mo machita,
Row banaw wekinianaw, al haec talita.

"Ściąć cyprys wyniosły usiłował Agagi syn Hamdata,
lecz stało się to dla niego sidłem i pycha jego została zniszczona.
Głowę syna Jemini wyniosłeś, a wroga imię zgładziłeś.
Mnóstwo synów jego i cały dwór jego na drzewie powieszono".

Jewanim nikbecu alaj, azaj bimej Chaszmanim,
Ufarcu chomot migdalaj, Wetim'u kol haszmanim,
Uminotar kankanim, naasa nes laszoszanim,
B'nej Bina jemej szmona, kaw'u szir urenanim.

"Grecy zebrali się przeciwko mnie, wtedy za czasów Chasmonejczyków
Zburzyli mury twierdzy mojej i zanieczyścili cały święty olej.
Ale z dzbanków pozostałych stał się cud dla ulubieńców.
Mężowie uczeni na osiem dni ustanowili pieśni i śpiewy".

Chasof zeroa kadszecha, wekarew kec hajeszua.
Nekom nikmat dam awadecha, meuma harszaa,
Ki archa lanu hajeszua, weejn kec limej haraa.
Deche Admon becel calmon, hakem lanu roim sziw'a.

"Obnaż ramię święte Swoje i zbliż kres zbawienia,
zemścij się za krew Sług Twoich na wykonawcach niegodziwości.
Wszak długo czekamy zbawienia, a nie ma końca dni nieszczęścia.
Strąć Edom w najglebszy cien i wskrzesz dla nas siedmiu pasterzy (David, Adam, Set, Metuselach, Awraham, Jaakow i Mosze - wg Suka 52b)

W synagodze

W czasie Chanuki dodaje się paragraf Al hanisim do struktury Szmone Esre - Osiemnastu Błogosławieństw (w błogosławieństwie Modim) oraz do Birkas Hamazon - Błogosławieństwa po jedzeniu (podczas błogosławieństwa Node Lecha). Podczas wypowiadania tej modlitwy dziękujemy Bogu i wychwalamy Go za uratowanie Żydów spod władzy greckich dekretów.

W czasie Szachris, w obecności minjanu (co najmniej dziesięciu dorosłych Żydów) odczytuje się cały Halel (zbiór Psalmów i modlitw), a także codziennie czyta się fragment z Tory - z Bamidbar 7, który mówi o poświeceniu ołtarza w Miszkanie (Przybytku na pustyni). Fragment ten odczytuje się, ponieważ Przybytek został ukończony właśnie dwudziestego piątego dnia miesiąca kislew.

W ciągu tych dni nie czyta się Tachnun i Lamanceach. Niektórzy dodatkowo czytają Psalm 30, Mizmor szir chanukas habajis leDawid, jako psalm dnia. Jest to psalm, który król Dawid skomponował dla uczczenia poświęcenia Świątyni.

 

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota