Wtorek, 26 Wrzesień 2017
 

Z ostatnich dni
"ŻYD" I "JUDAIZM" - ETYMOLOGIA SŁÓW

pytanie od KL :

Chciałabym się dowiedzieć, skąd wzięła się nazwa "Żyd" i dlaczego religię żydowską nazywamy "judaizmem" (a nie np.: "abrahamizmem", itp.)?  

odpowiedź:

Polskie słowo Żyd  (które weszło do polszczyzny w średniowieczu poprzez wpływ z języka czeskiego) pochodzi najprawdopodobniej od francuskiego juif, a to ze starofrancuskiego giu.  Oczywiście geneza tego słowa w językach romańskich jest identyczna z pochodzeniem słowa "judaizm", tylko wymowa jest inna.

Istnieją również teorie, że do języka czeskiego słowo to przyszło nie z francuskiego, ale z włoskiego (od "Giudeo", z łacińskiego "Iudeus").

Nazwa żydowskiej religii - judaizm - pochodzi od łacińskiego słowa judaismus, które z kolei pochodzi od greckiego słowa ioudaismos.

Ioudaios oznacza w greckim Żyda – czyli mieszkańca Judei. To słowo z kolei pojawiło się w grece z aramejskiego, gdzie wyraz jehudhai pochodzi od hebrajskiego jehudi (Żyd) od imienia Jehuda (Juda) – czwartego syna Jaakowa (Jakuba). Ród Judy (ojca izraelskich królów) zamieszkiwał centralne tereny późniejszego królestwa Izraela, nazwane od jego imienia Judeą.

Midrasz tłumaczy, że Jehuda (Juda) będzie (ze względu na cechy charakteru) tak bardzo podziwiany przez wszystkich swoich braci, iż  "ich potomkowie nie będą mówić o sobie: jestem 'Reuweni', jestem 'Szimoni', lecz jestem 'Jehudi' (Żydem)".

Wynika z tego, że słowo judaizm oznacza dosłownie „religię Żydów”, czyli potomków Judy (lub mieszkańców Judei). W jej nazwę wpisana jest więc informacja, jaki lud wyznaje tę religię, a nie kto był jej pierwszym wyznawcą (Abraham/ "abrahamizm").

Warto zauważyć, że w kontekscie utożsamienia imienia Judy z określeniem członka narodu (Żyd) i jednocześnie wyznawcy religii (judaizm), nieprzypadkowa może wydawać się obecność akurat tego imienia przy postaci zdrajcy (Judasz) w Nowym Testamencie.

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota