Wtorek, 26 Wrzesień 2017
 

Z ostatnich dni
SZOFAR

pytanie od ML :

Dlaczego istnieje zwyczaj grania na rogu baranim w Nowy Rok i jakie ma  znaczenie?

odpowiedź :

szofar1.jpg

Dęcie w szofar w Rosz ha-Szana (pierwszego dnia miesiąca tiszri) jest nakazane w Torze: "W siódmym miesiącu (tiszri), pierwszego dnia miesiąca, będzie święte zawołanie dla was. Żadnej czynności zakazanej pracy nie będziecie wykonywać. Będzie to dla was dzień dęcia [w szofar] " (Bamidbar 29:1).
 
Dęcie w szofar i słuchanie jego dźwięku ma wiele znaczeń. Żyjący w X wieku n.e. mędrzec Saddia Gaon podawał, że dźwięk szofaru przywołuje pamięć o:

1. stworzeniu świata (którego władcą jest Bóg, a władcę honoruje się dźwiękiem rogów i trąb).

2. początku nowego roku, którego pierwszy dzień otwiera okres Dziesięciu Dni Skruchy; dźwięk szofaru stanowi więc przypomnienie, że jest to okres w którym trzeba dokonać teszuwy.

3. objawieniu przed górą Synaj, podczas której rozlegał się głos szofaru.

4. słowach proroków, które brzmią podobnie ostrzegawczo, jak dźwięk rogu.

5. zburzeniu Świątyni, bo głos szofaru przypomina odgłosy trąb armii wrogów.

6. związaniu Izaaka, bo szofar (róg barani) łączy się z historią, gdy Bóg wskazał Abrahamowi baranka, który zaplątał się swymi rogami w krzewy i został został złożony na ołtarzu zamiast Izaaka. Tradycja utrzymuje, że zdarzyło się właśnie w Rosz Haszana.

7. lęku przed Bogiem, bo prorok Amos stwierdzał : "Czyż nie lękają się ludzie, gdy zabrzmi w mieście szofar?" (3:6)

8. lęku przed Dniem Sądu, któremu, jak dekretowi władcy, towarzyszy głos trąb.

9. wierze w odkupienie przez nadejście Mesjasza, bo prorok Izajasz mówi: "Stanie się tego dnia, że zatrabią w szofar i przyjdą ci, którzy poginęli w ziemi asyryjskiej (...)" (27:13)

10. wierze w zmartwychwstanie zmarłych, bo prorok Izajasz mówi: "Wszyscy mieszkańcy świata i żyjący na Ziemi, gdy podniosą znaki - ujrzycie, a gdy będą dąć w szofar - usłyszycie" (18:3)
 

Trzy charakterystyczne dźwięki szofaru to:

tekia - pojedynczy, długi, trwający od 5 do 10 sekund.

szewarim - dźwięk przerywany, składający się z trzech krótkich, które trwają tyle razem, co tekia. Porównywany jest metaforycznie do głosu złamanego serca.

terua - dźwięk ostrzegawczy złożony z dziewięciu bardzo krótkich (stacatto), porównywanych do głosu płaczącego serca.

Kliknij: więcej na temat Rosz ha-Szana


***

Szofar może być wykonany z rogu każdego zwierzęcia, z wyjątkiem  bydła domowego [krowy] (Rosz ha-Szana 26a), jakkolwiek róg barani jest najbardziej odpowiedni (Miszna Berura 586:1). Zgodnie z tradycją najczęściej używają go Żydzi aszkenazyjscy, a wśród Żydów sefardyjskich bardziej popularny jest szofar z rogu antylopy kudu. Jeżeli róg jest powyginany, nadaje się na szofar bardziej niż prosty.


Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota